Організаційний комітет конференції

 

Склад оргкомітету

1.     Кремень Василь Григорович, д.філософ.н., проф., дійсний член НАН і НАПН України, Президент НАПН України (голова).

2.     Козяр Михайло Миколайович, д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України, генерал-лейтенант служби
цивільного захисту, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (заст. голови).

3.     Ничкало Нелля Григорівна, д.пед.н., проф., дійсний член
НАПН України, академік-секретар Відділення професійної
освіти і освіти дорослих НАПН України (заст. голови).

 

Члени оргкомітету:

1.     Артюшина Марина Віталіївна, д.пед.н., проф., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

2.     Биков Валерій Юхимович, д.т.н., проф., дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

3.     Бикова Олена Валентинівна, к.пед.н., начальник відділу міжнародного співробітництва ДСНС України (за згодою).

4.     Гуревич Роман Семенович, д.пед.н., проф., дійсний член

НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5.     Гуржій Андрій Миколайович, д.т.н., проф., дійсний член
НАПН України, віце-президент НАПН України.

6.     Коваль Мирослав Стефанович, к.пед.н., проф., перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

7.     Кузик Андрій Данилович, д.с.-г.н., проф., вчений секретар Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

8.     Литвин Андрій Віленович, д.пед.н., проф. завідувач кафедри практичної психології та педагогіки навчально-наукового Інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

9.     Лук’янова Лариса Борисівна, д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

10.  Мандзій Любомира Степанівна, к.політ.н., доц., Директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації.

11.  Радкевич Валентина Олександрівна, д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

12.  Рак Тарас Євгенович, д.т.н., доц., проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

13.  Спірін Олег Михайлович, д.п.н., проф., член-корепондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

14.  Хомич Лідія Олексіївна, д.пед.н., проф., заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

15.  Шуневич Богдан Іванович, д.пед.н., проф., директор навчально-наукового Інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.